Pracownia Snu

Zarejestruj się:
602 426 794
poniedziałek - piątek od 8:00 do 17:00

Bezdech senny zagraża
Twojemu zdrowiu

Mięśnie kontrolujące górne drogi oddechowe rozluźniają się podczas snu. Nadmierne rozluźnienie powoduje zwężenie górnych dróg oddechowych – niektóre osoby zaczynają wtedy chrapać. Zbyt duże zwężenie może być przyczyną problemów z oddychaniem. Niekiedy drogi oddechowe zostają całkowicie zablokowane, co powoduje chwilowe zatrzymanie oddychania – obturacyjny bezdech podczas snu. Może on trwać dziesięć sekund lub dłużej i występować bardzo często – nawet kilkaset razy w ciągu nocy.

Przeprowadzone niedawno badania wykazały związek między chrapaniem i bezdechem podczas snu a wieloma poważnymi schorzeniami.

Nieleczone chrapanie i bezdech podczas snu mogą przyczyniać się do występowania wysokiego ciśnienia krwi, chorób serca, udarów, cukrzycy i depresji.

 • Bezdech podczas snu występuje u ponad 50% osób cierpiących na cukrzycę typu 2.
 • Ponad 35% osób, u których występuje bezdech podczas snu, cierpi też na wysokie ciśnienie krwi, co z kolei zwiększa ryzyko choroby serca.
 • Co więcej, 83% osób, u których wysokie ciśnienie krwi utrzymuje się pomimo przyjmowania co najmniej trzech leków, cierpi też na bezdech podczas snu.
 • Na bezdech podczas snu cierpi ponad 70% osób, u których wystąpił udar.
 • Ryzyko spowodowania wypadku samochodowego jest siedem razy większe w przypadku osoby cierpiącej na bezdech podczas snu.

Lekarz. Specjalista pulmonolog

Dr n.med. Piotr Bielicki
od 1998r. jest zatrudniony w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku swojej pracy zawodowej zajmuje się problematyką zaburzeń oddychania w czasie snu czego efektem była rozprawa doktorska na temat rodzinnego występowania zaburzeń oddychania podczas snu. Od 2008r. posiada specjalizację z chorób płuc.

Dr Bielicki od początku swojej pracy łączy działalność kliniczną z naukową. W 2007r. przez 3 miesiące doskonalił swoje umiejętności w Royal Infirmary of Edinburgh in Scotland. Wyniki swoich badań wielokrotnie przedstawiał na zjazdach krajowych i zagranicznych. Jest autorem i współautorem ponad 30 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz 4 rozdziałów w podręcznikach i monografiach dotyczących chorób układu oddechowego. W ostatnich latach brał czynny udział w pracach nad ustaleniem wytycznych postępowania w obturacyjnym bezdechu podczas snu.

Leczenie bezdechu

Najprostszą i najskuteczniejszą metodą jest terapia za pomoca dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP).

Terapia za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych wymaga noszenia maski, która jest podłączona za pomocą rury do urządzenia wytwarzającego powietrze pod dodatnim ciśnieniem. To ciśnienie powietrza działa jak wspornik utrzymujący otwarte górne drogi oddechowe i zapobiegający bezdechowi.

Cena badania diagnostycznego wraz z konsultacją lekarską – 100zł

Zadzwoń i zarejestruj się:

602 426 794
poniedziałek - piątek w godz.: 8:00-17:00

Leczenie bezdechu powoduje następujące efekty biologiczne, min.:

 • Zredukowana senność
 • Poprawa koncentracji
 • Zwiększona produktywność w pracy
 • Zwiększona tolerancja wysiłku fizycznego
 • Poprawa kontroli wartości ciśnienia tętniczego
 • Zmniejszone ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego
 • Zmniejszone ryzyko wystąpienia udaru mózgu
 • Poprawa rokowania u pacjentów po incydentach sercowo naczyniowych
 • Poprawa frakcji wyrzutowej lewej komory serca
 • Zwiększenie pojemności oddechowej
 • Redukcja nadreaktywności dróg oddechowych
 • Redukcja insulinooporności
 • Redukcja ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2

Refundacja sprzętu przez NFZ

ETAP I

Zadzwoń pod nr 602 426 794 i umów się na badanie nowoczesnym urządzeniem poligraficznym NOX T3. Przyjdź do naszej siedzimy w celu uzyskania instrukcji podłączenia urządzenia, które zostanie wypożyczone do domu na jedną noc.

Informacje na temat urządzenia NOX T3

ETAP II

Następnego dnia (lub w umówionym terminie) zwróć urządzenie. Badanie zostanie ocenione i wspólnie z Tobą zostanie wyznaczony termin konsultacji lekarskiej w naszej siedzibie. W przypadku jeśli zaburzenia oddychania podczas snu (bezdech senny) nie zostaną u Ciebie zdiagnozowane, wtedy to już koniec procesu diagnostycznego. Jeżeli lekarz zdecyduje o konieczności przeprowadzenia próby terapeutycznej – leczenia, należy przejść do etapu III.

ETAP III

Po zdiagnozowaniu choroby należy przeprowadzić próbę terapeutyczną – leczenia. W tym celu, na około 5 –7 dni, zostanie Ci wypożyczony aparat AirSense 10 AutoSet firmy ResMed wraz z odpowiednio dobraną maską. Aparaty ResMed są innowacyjnymi urządzeniami, więc wgląd do terapii oraz możliwość zmiany ustawień będą na bieżąco dostępne dla lekarza. Będziesz miał również możliwość kontaktu z naszą wykwalifikowaną fizjoterapeutką, która odpowie na wszelkie pytania dotyczące prowadzonej próby terapeutycznej. W ciągu tych 5 – 7 dni, dzięki zastosowaniu rozwiązań telemedycznych, aparat zostanie ustawiony odpowiednio do Twoich potrzeb.

Informacje na temat urządzenia AirSense 10 AutoSet
Informacje na temat urządzenia AirSense 10 AutoSet dla kobiet

ETAP IV

W umówionym terminie zwróć aparat. Po tym etapie będą już znane docelowe ustawienia aparatu oraz rodzaj maski, który najbardziej Ci odpowiada.

Po przejściu powyższych IV etapów, stwierdzeniu przez lekarza choroby oraz sposobu właściwego leczenia, można skorzystać z refundacji NFZ na zakup aparatu CPAP, który od tego momentu stanie się Twoją własnością.

Pamiętaj, oczekiwanie na refundowane badanie zaburzeń oddychania podczas snu w szpitalu, może trwać nawet 2 lata!
Dzięki innowacyjnej technologii, oraz doświadczonym lekarzom, jesteśmy w stanie przeprowadzić diagnostykę oraz spersonalizować leczenie w mniej niż 2 tygodnie. W Twoim domu i łóżku, a nie w szpitalu.

Ścieżka ubiegania się o dofinansowania w PCPR/MOPR

1. Sprawdzenie telefoniczne/osobiste, czy PCPR dysponuje obecnie pieniędzmi na tego typu dofinansowanie.

2a. Jeśli dysponuje:

 • (potwierdzony) wniosek NFZ należy przedłożyć w sklepie medycznym
 • sklep na tej podstawie wystawia fakturę pro forma (wycena aparatu)
 • klient zanosi fakturę pro forma (z numerem konta do przelewu) do PCPR
 • PCPR wystawia zgodę na dofinansowanie z wyszczególnioną kwotą
 • klient zanosi oryginał zgody z PCPR do sklepu
 • sklep zamawia i następnie wydaje aparat
 • klient zanosi fakturę sprzedaży oraz opisaną przez sklep kopię wniosku
 • NFZ z adnotacją "zgodne z oryginałem" przesyła fakturę do PCPR
  - PCPR przelewa kwotę dofinansowania na konto sklepu
  - maksymalna kwota dofinansowania to 150% limitu, czyli 3150 zł.

2b. Jeśli nie dysponuje, ale będzie, posiadał pieniądze - zarezerwuje pożądaną kwotę:

 • (potwierdzony) wniosek NFZ należy przedłożyć w sklepie medycznym
 • różnicę między ceną aparatu a refundacją NFZ wpłaca klient
 • na podstawie faktury sprzedaży oraz kopii wniosku NFZ klient ubiega się o zwrot pieniędzy w PCPR
 • PCPR po otrzymaniu środków przelewa kwotę dofinansowania na konto klienta

Kontakt


Pracownia Snu ResMed

ul. Pokorna 2 lok. U18A, 00-199 Warszawa
tel. 602 426 794
e-mail: biuro@resmed.pl

Wskazówki dojazdu

Dojazd na darmowy parking dla klientów ResMed od ul.Stawki. Miejsca numerowane 17 i 18. Wjazd przez szlaban na hasło ResMed.

Dojście z przystanku przystanku Muranowska (tramwaje: 15, 18, 35)

Dojście z przystanku przystanku Muranowska

Dojście z metra, przystanek Dworzec Gdański

Dojście z metra, przystanek Dworzec Gdański